Palvelumme

Tarjoamme mittauspalveluja infra- ja rakennusalan suunnittelua,
toteuttamista ja hallinnointia harjoittaville yrityksille ja julkiselle sektorille.

Asiakkaitamme ovat kaikki ne, jotka tarvitsevat tarkkaa x,y,z sijaintikoordinaattitiedon kartoittamista tai paikalleen mittausta tai kartoituksista tuotettuja 2D/3D tulosteita ja mallinnuksia tai määrä-, pinta-ala ja massatietoa oman toimintansa tueksi.

Palvelumme käyttäjä voi olla esim. arkkitehti- tai rakennesuunnittelutoimisto, maanrakennus- tai rakennusyritys, rakennuskohteiden aliurakoitsija tai osatoimittaja, kiinteistön omistaja, rakennuttaja tai isännöitsijä, kiinteistönvälittäjä, julkisen sektorin palvelujen tuottaja jne.

Palvelemme asiakkaitamme vankalla ammattitaidolla ja 29 vuoden kokemuksella.

 

SUUNNITTELIJOILLE

 • 3D-laserkeilaukset
 • drone ilmakuvaukset ja -kartoitukset
 • rakennuskartoitukset
 • maastokartoitukset
 • maastomallit
 • suunnittelua tukevat paikan ja korkeusaseman merkinnät maastoon
 • massa- ja määrälaskennat
 • 2D / 3D pohja-, poikkileikkaus- ja julkisivukuvat kartoituksista
 • 3D-pistepilvet ja -mallinnukset

MAANRAKENTAJILLE

 • maanrakentamisen työmaamittaukset puunkaatorajoista valmiiseen pintaan
 • koneohjausmallit
 • massa- ja määrälaskennat
 • drone ilmakuvaukset ja -kartoitukset
 • pintavaaitukset ja lähtötilanteen kartoitukset
 • rakennuspaikan ja korkeusaseman merkinnät maastoon
 • ennakkomassalaskenta, massatasapainolaskelmat
 • kaivulinjat ja -korot
 • louhintalinjat ja -korot
 • paalutustöiden mittaukset
 • salaoja- ja viemäritöiden mittaukset
 • täyttöjen ja rakennekerrosten merkinnät
 • tunnelimittaukset
 • piha- ja puistorakentamisen mittaukset
 • tie- ja katurakentamisen mittaukset
 • kunnallistekniikan rakentamisen mittaukset
 • tarkemittaukset toteutuneista rakenteista ja asennuksista, tulostukset halutuissa muodoissa
 • massa- ja määrälaskennat
 • pohjavedentarkkailut
 • painumatarkkailut

RAKENTAJILLE

 • rakentamisen työmaamittaukset perustuksista vesikattoon
 • rakentamisen aikaista suunnittelua tukevat mittaukset ja kartoitukset
 • rakennuspaikan ja ympäristön kartoitukset
 • drone ilmakuvaukset ja -kartoitukset
 • rakennuspaikan ja korkeusaseman merkinnät maastoon
 • suunnittelua tukevat paikan ja korkeusaseman merkinnät maastoon
 • työsuoritusten tarke- ja valvontamittaukset, tulostukset halutuissa muodoissa
 • pohjavesitarkkailut
 • painuma- ja siirtymätarkkailut
 • massa- ja määrälaskennat, TALO 2000 –ohjeiston mukaisesti

SANEERAAJILLE

 • rakentamisen työmaamittaukset purkurajoista viimeiseen listaan
 • rakennusten ja rakenteiden kartoitukset
 • 3D-laserkeilaukset
 • 3D-pistepilvet ja -mallinnukset
 • määrä- ja massalaskenta
 • tarkemittaukset ja -kuvat toteutuneista rakenteista
 • toteutuneiden huoneistoalojen mittaukset ja laskennat SFS 5139 -standardin mukaisesti

GOLFRAKENTAJILLE

 • rakentamisen työmaamittaukset puunkaatorajoista griinitasauksiin
 • drone ilmakuvaukset - ja kartoitukset
 • maastokartoitukset
 • koneohjausmallit
 • väyläsuunnitelmien merkintä maastoon suunnittelun tueksi
 • tarkemittaukset kastelu-, salaoja- ja viemäriverkoista
 • tarkemittaukset toteutuneista väylistä ympäristöineen
 • etäisyysmittaukset maasto- ja väyläkohteista lyöntipaikalle ja viheriölle

KIINTEISTÖILLE

 • 3D-keilaukset
 • kartoitukset rakennuksista ja tonteista
 • rakennuspaikan ja -korkeusaseman ennakkomerkintä maastoon suunnittelun tueksi
 • suunnittelua tukevat piirustukset halutussa muodossa
 • massa- ja määrälaskennat, ennakkomäärät
 • rakentamisen aikaiset valvonta- ja tarkemittaukset
 • rakennuskohteen ympäristön seurantamittaukset
 • mittaustöihin liittyvät asiantuntijapalvelut

ISÄNNÖITSIJÖILLE & KIINTEISTÖNVÄLITTÄJILLE

 • huoneistoalojen mittaus ja laskenta SFS 5139 standardin mukaisesti
 • rakennuksen kuntoon liittyvät mittaukset, EI KOSTEUSMITTAUKSIA